HANKE- JA PROJEKTIJOHTAMINEN

Projektitoimiston (PMO) perustaminen ja johtaminen 

Plaza Consulting tarjoaa yrityksen tarpeisiin sovitetun projektitoimiston (PMO) ja hankeportfolion johtamismallin. Evaluoimme ja käyttöönotamme myös yrityksen tarpeiden mukaan integroidun projektinhallintaohjelmiston.

Projektien johtaminen

Projektien johtamispalvelu tuo joustavuutta organisaation projekti- ja ohjelmajohtamistarpeisiin – kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Projektien johtamisessa hyödynnämme PRINCE2 -metodologiaa.

Esimerkkejä projekteista:

  • PMO:n perustaminen terästeollisuusyrityksen yrityskaupan jälkeiseen integraatioon.
  • PMO:n perustaminen, johtaminen sekä projektihallintamenetelmistön luominen metsäteollisuusyritykselle.