KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA

Plaza Consulting auttaa organisaatiota rakentamaan riskienhallinnan periaatteet, prosessit ja menetelmät osaksi normaalia liiketoimintaa ja johtamista.

Riskienhallinnan kehittämisen tuloksena luomme organisaatiolle systemaattisen tavan arvioida, mitata ja hallita erilaisia riskejä.

Esimerkkiprojekteja

  • Yrityksen IT-riskien kokonaisvaltainen kartoitus sekä korjaavat toimenpiteet.
  • Suomalaisen top 50 pörssiyrityksen johtoryhmän kanssa tehty liiketoimintariskien evaluointi sekä toimenpidesuunnitelma.
  • Suomalaisen top 50 pörssiyrityksen ulkomaiseen greenfield -investointiin liittyvä riskianalyysi sekä location study.
  • Useita Environment, Social and Governance (ESG)- sekä Corporate Social Responsibility (CSR) -auditointeja.