OPERATIIVINEN TEHOKKUUS

Liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmat

Plaza Consultingin liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmat ovat kokonaisvaltaisia hankkeita.

Nykytila-analyysien pohjalta luodaan mitattava kehitysohjelma liiketoiminnan tulosten parantamiseksi. Ohjelman toimenpiteiden ja tarvittavien muutosten läpivienti ovat Plazan ydinosaamista.

Esimerkkejä liiketoiminnan tervehdyttämisprojekteista:

 • Rahoitusalan yritys
  • Kokonaisvaltainen kannattavuuden parantaminen pääasiallisina keinoina asiakassegmentointi sekä digitaalisten keinojen hyödyntäminen verkkolaskutusprosessia kehittämällä.
 • Juomateollisuusyritys
  • Projektin kohteena olivat seuraavat osa-alueet: myynti ja markkinointi, logistiikka, tuotanto ja laatu.
 • Media-alan yritys
  • Hankinnasta maksuun -prosessin radikaali nopeuttaminen digitaalisaation avulla.
 • Monikansallinen teollisuusyritys
  • Yrityksen yhden yksikön liikevaihdon kasvattaminen myyntiä systematisoimalla.

Tuotannon tehostaminen ja ohjaus

Plaza Consultingin toteuttama tuotannon tehostaminen ja ohjauksen parantaminen voivat olla yksittäisiä täsmähankkeita tai osa laajempaa tervehdyttämis- tai tehostamishanketta.

Esimerkkejä tuotannon tehostamis- ja ohjausprojekteista:

   • Useita elintarviketeollisuudessa läpivietyjä OEE-projekteja (Overall Equipment Effectiveness), joilla saavutettu huomattavia tulosvaikutuksia asiakkaalle.
   • Juoma- ja terästeollisuudessa läpiviedyt kysynnän ja tuotannon suunnitteluhankkeet (SOP) kannattavuuden maksimoimiseksi.
   • Metsä-, teräs- ja elintarviketeollisuudessa läpiviedyt myynnin rullaavan 12-24 kk ennustamisen hankkeet.
   • Useita kunnossapitojärjestelmien – prosessit, toimintatapa sekä IT-sovellus – implementointeja elintarviketeollisuudessa.

Myynnin tehostamisohjelmat

Myynnin tehostamisella on keskeinen rooli toiminnan tulosten parantamisessa. Plaza Consulting on läpivienyt menestyksellä erilaisia myynnin tehostamishankkeita.

Esimerkkejä projekteista:

  • Myyntiorganisaation muuttaminen tuotelähtöisestä asiakaslähtöiseksi.
  • Tarvepohjainen asiakassegmentointi conjoint -menetelmällä.
  • CRM -järjestelmien vertailu- ja käyttöönottoprojektit.
  • Asiakas- ja tuotekannattavuusanalyysit.