STRATEGINEN UUDISTUMINEN

Muokatessaan strategiaa yritysjohdon on vastattava mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Saavutammeko valitulla strategialla halutut tulokset.
 • Pystymmekö ylläpitämään kilpailukykyä noudattaessamme strategiaamme.
 • Osaammeko viestiä strategian organisaatiossa tehokkaasti.
 • Onko strategiamme selkeä ja ymmärrettävä.
 • Vastaako strategiamme liiketoiminnan muutoshaasteisiin.

Plaza Consulting toimii yritysjohdon apuna strategiaprosessin luomisessa ja strategian päivittämisessä. Tarjoamme keinot, joiden avulla:

 • Varmistetaan strategian ja tavoitteiden välinen yhteys,
 • Luodaan selkeä ja ymmärrettävä toimintamalli,
 • Varmistetaan strategian kommunikointi organisaatiossa ja
 • Huolehditaan siitä, että strategia ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset.

Esimerkkejä projekteista:

 • Kilpailu- ja markkina-analyysit tehokkaan strategiaprosessin tukemiseksi.
 • Strategiaprosessin fasilitointi globaalille teollisuusyritykselle.
 • Hankesalkun priorisointi tukemaan strategian toimeenpanoa.