YRITYSKOHTAISET TALOUSHALLINNON VALMENNUKSET

Henkilöstön on tunnettava kustannustehokkaan ja kannattavan toiminnan periaatteet. Tämä on erityisen tärkeää, kun yrityksen toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Esimerkkejä tällaisten muutosten aiheuttamista kehitysprojekteista, joissa olemme olleet avustamassa yrityksiä, ovat olleet mm. sähkömarkkinalain muutos, julkisten organisaatioiden yhtiöittäminen ja pörssilistautumiseen valmistautuminen.

Vahvuutemme ovat erityisesti yritystalouteen, taloushallintoon ja yritysverotukseen liittyvät valmennukset. Asiakkaitamme ovat yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot eri toimialoilta.

Valmennusteemat rakentuvat seuraavien aihealueiden ympärille:

  • Esimiehen ja asiantuntijan taloustaito
  • Kirjanpito ja tilinpäätös
  • Yrityksen talouden analysointi
  • Talouden suunnittelu
  • Johtaminen talousinformaation avulla
  • Tuloverotus ja arvonlisäverotus.

Rakennamme valmennusratkaisut asiakkaidemme erityistarpeiden mukaan ja voimme tarjota sekä lyhyitä ajankohtaisvalmennuksia että pidempikestoisia kehittymisohjelmia.

Esimerkkejä projekteista:

  • Koko yrityksen henkilöstön kattavia valmennusohjelmia mm. seuraavilla toimialoilla: energia-ala, vesihuolto, metsätoimiala ja ilmailuala.

E-LEARNING

Muutosprosessien tueksi tarjoamme digitaalisia verkkokoulutusohjelmia, joiden avulla opiskelu tapahtuu ajasta ja paikasta riippumatta opiskelijan omassa tahdissa.