TEKNOLOGIAKONSULTOINTI

Plaza Consulting varmistaa, että organisaation IT-toiminnot vastaavat tehokkaasti liiketoiminnan tarpeisiin ja odotuksiin.

Tietohallinnon kehittäminen

  • Tietohallinnon johtamiseen ja hallintamalliin, palvelujen sisältöön, laatuun ja jatkuvuuteen sekä kustannusten, projektisalkun ja toimittajien hallintaan liittyvät kehityshankkeet.

Liiketoimintasovelluksien ja tiedonhallinnan kehittäminen

  • Liiketoimintasovelluksiin ja tiedonhallintaan liittyvät kehityshankkeet, kuten arkkitehtuuri-, määrittely- ja valintakonsultointi sekä näihin liittyvät käyttöönottoprojektin tukitehtävät.

Digitalisaation hyödyntäminen strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa

  • Digitaalisten keinojen tunnistaminen ja kehittäminen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Teknologia- ja ulkoistuskonsultointi

  • Palvelujen tuottamiseen ja hankkimiseen liittyvät arviointi-, suunnittelu-, valinta- ja toteutushankkeet.
  • Toteutuksen suunnittelu ja hallinta. IT-toimittajien kilpailuttaminen ja valinta.

Projektiesimerkkejä:

  • IT-arkkitehtuurin pitkän aikavälin road mapin laatiminen.
  • Internet of Things (IoT): Augmented Reality (lisätty todellisuus) -ratkaisun kehittäminen globaalin konepajateollisuusyrityksen after sales -toiminnoissa.
  • MDM-sovelluksen valintaprosessin sekä projektin vetäminen: SW-valinta, datan siivous, asiakas-, tuote-, toimittaja- ja referenssidomainit.
  • Useiden DCS, MES ja ERP –projektien vetäminen.